Teadus- ja arendustegevus

Pankrease vähi diagnoosimine ja ravi on mitme viimase aastakümne jooksul olnud pidev väljakutse nii arstidele kui ka teadlastele. Kuna enamik pankrease vähke on kiire kuluga agressiivsed vormid, siis jääb diagnoosimine ja prognoosimine tavaliselt haiguse lõppstaadiumisse. Vajadus varajase diagnoosi ja ravi järgi on aina kasvav. Kui haigus avastatakse varajases staadiumis, on võimalik patsiendile määrata adekvaatne ravi ja suurendada sellega tema ellujäämise tõenäosust.

Kuna kõik kasvajad on erinevad, siis on hädavajalik tuvastada iga kasvaja olemus, kasutades selleks biomarkereid. Biomarkerite õige mustri tuvastamine ja haiguse varajases staadiumis antikehade arendamine ongi esmane samm pankrease vähi ravis. Pankrease vähi testimisel olekski läbimurdeks uute verepildil põhinevate analüüside areng.

ME KAVATSEME ARENDADA UUSI BIOMARKERITEL PÕHINEVAID TESTE PANKREASE VÄHI VARAJASEKS AVASTAMISEKS

MIS ON BIOMARKERID?

AUSA Riikliku Terviseinstituudi (NIH) kohaselt on biomarker objektiivselt mõõdetud ja hinnatud tunnus, normaalsete bioloogiliste ja patogeensete protsesside indikaator või vastus ravisekkumisele. Biomarkereid leidub kehavedelikes ja kudedes. Nende abil on võimalik kindlaks teha, kas inimesel on risk haigestuda vähki või on haigestumine juba tekkinud. Biomarkerite abil on võimalik avastada vähk enne, kui see organismis levima hakkab ja haigussümptomid välja lööb. Biomarkerid on kasulikud haiguse varajasel diagnoosimisel ja medikamentoosse ravi määramisel. Biomarkereid tuvastatakse eri meetoditega. Meie kavatseme arendada pankrease vähi biomarkereid.

Tropomüosiin-taolised kinaasid (Trk) on TrkA ja TrkB – retseptorid närvirakkude kasvufaktorile (NGF) ja tserebraalsele neurotroofsele faktorile (BDNF). Trk retseptorite ja nende ligandite toimimine on hädavajalik imetaja närvisüsteemi normaalseks arenguks ja homöostaasiks. Türosiini kinaasi retseptorite TrkA ja TrkB liigsust/liigset aktiivsust seostatakse mitmete vähihaiguste arenguga (neuroblastoom, rinnavähk, kopsuvähk, maksarakkude kartsinoom, eesnäärme vähk, Wilmsi tuumor, pankrease vähk, müeloom jt.)

 

Aktiveeritud TrkA ja TrkB poolt edastatud signaalid stimuleerivad rakuproliferatsiooni, invasiivsust, metastaase, vastupanu rakuadhesiooni kaost tingitud rakusurmale ja kemoteraapiale vähirakkudes. Lisaks on Trk retseptoritel väga suur tähtsus kasvajate neovaskularisatsioonis ja valuaistingute vahendamises, kaasa arvatud vähi puhul. Seega võiksid TrkA ja TrkB retseptorite inhibiitorid olla võimsad vähivastased ravimid.

 

Antisenss-tehnoloogia on üks lihtsamaid meetodeid surumaks alla tahtmatuid geeniekspressioone. Hiljuti arendasime tehnoloogia, mis põhineb keemiliselt modifitseeritud oligonukleotiididel, mis on seotud orgaanilise nukleaasiga. Need oligonukleotiidid on efektiivsed märgatavalt väiksemates kogustes kui tavalised antisenss-oligonukleotiidid või siRNA’d. Projekti eesmärk on arendada välja Trk retspetorite-spetsiifilised uued modifitseeritud oligonukleotiidid kui uue generatsiooni antisenss-ravimite prototüübid.

Immunoteraapia projekt keskendub loomulike tappurrakkude ehk NK-rakkude kasutamisele immunoteraapias, võttes aluseks halvaloomulised, enamasti hematoloogilised haigused. Projekt tõstatab küsimusi rakukultuurisöötme optimeerimise osas, eemärgiga vähendada NK-rakkude varieeruvust in vitro paljundamises ja optimeerida suuremahuline NK-rakkude kultuur. Me plaanime luua täiustatud rakukultuurianumad ja kasvukeskkonna immunoloogiliselt aktiivsetele lümfotsüütidel.

 

Geeniteraapia suunal oleme konstrueerinud muteerunud NK-rakkude aktivatsiooniretseptorid, potentsiaaliga uuesti toota geneetiliselt modifitseeritud NK-rakke. Töö mutantide ja geeniülekannete süsteemide optimeerimiseks käib, eesmärgiga kasutada seda esmaste doonorrakkude puhul ja testida nende funktsiooni in vitro ja ka närilise leukeemia mudelitel.

 

Plaanime teostada NK-rakkude I ja II faasi kliinilised katsed akuutse müeloidse leukeemia, kroonilise müeloidse leukeemia ja multimüeloomi raviks. Projekti üleüldine eesmärk on arendada välja rakupõhine immunoteraapia pahaloomuliste haiguste raviks ja viia see ka kliinilisse praktikasse.

Semaforiinid ja nende retseptorid pleksiinid/neuropiliinid on väljendunud ebatüüpiliselt mitmete vähivormide puhul (ajus, rinnas, kopsus), olles seega sobivaks aluseks nii diagnoosimisel kui ka ravil. Me oleme tuvastanud, et pleksiin B3 väljendub teistsugusena glioomi puhul.
Selliste mustrite ja väljenduste mõistmine loob soodsa aluse uudsete diagnostiliste ja ravivahendite alaseks teadustööks. Projekti ülesanne on RT-PCR (pöördtranskriptsioon-polümeraas-ahelreaktsiooni) ja immunohistokeemial põhinevate diagnostiliste meetodite arendamine, semaforiinide, pleksiinide, neuropiliinide profileerimine. Eelnimetatud molekulide peal viiakse läbi rekombinantsete rakuväliste domeenide (SEMA) uuring, mis kaustab molekule kui peibutisi, et summutada kasvaja arengut.