Rahvusvaheline ettevõtlus

Hiljuti valis Bravo Pharmaceutical Ukrainas asuva Kirovogradi linna eesmärgiga täita uus suund meditsiiniteaduste diagnostikas ja praktiseerida telemeditsiini 23 haiglas. Ettevõte tegutseb edukalt ravimiturul juba mõned aastakümned, samuti on aktiivselt tegelenud IT tehnoloogiate nagu telemeditsiin arendamise ja rakendamisega. Ettevõte on sellel alal alustanud India ja Taani vahelist koostööd, järjekorras on Ukraina. Projekti eesmärgiks on luua Ukraina erinevatesse piirkondadesse telemeditsiini keskused, mis teevad koostööd meditsiinis juhtivate linnade ja välismaa haiglatega. Esimene selline keskus peaks tööle hakkama Kirovogradi linnas asuvas riigihaiglas. Lisaks põhieesmärgile ehk pakkuda arstiabi IT-vahendusel, annab see ka hindamatu võimaluse teadustööks ja meditsiinipersonali arendamiseks.

UKRAINA. Hiljuti valis Bravo Pharmaceutical Ukrainas asuva Kirovogradi linna eesmärgiga täita uus suund meditsiiniteaduste diagnostikas ja praktiseerida telemeditsiini 23 haiglas. Ettevõte tegutseb edukalt ravimiturul juba mõned aastakümned, samuti on aktiivselt tegelenud IT tehnoloogiate nagu telemeditsiin arendamise ja rakendamisega. Ettevõte on sellel alal alustanud India ja Taani vahelist koostööd, järjekorras on Ukraina. Projekti eesmärgiks on luua Ukraina erinevatesse piirkondadesse telemeditsiini keskused, mis teevad koostööd meditsiinis juhtivate linnade ja välismaa haiglatega. Esimene selline keskus peaks tööle hakkama Kirovogradi linnas asuvas riigihaiglas. Lisaks põhieesmärgile ehk pakkuda arstiabi IT-vahendusel, annab see ka hindamatu võimaluse teadustööks ja meditsiinipersonali arendamiseks. Kuna paljud inimesed ei ole kursis uue unikaalse ravitehnoloogiaga, siis on esmase sammuna oluline hakata tegema teavitustööd nendes kaugetes külades, kuhu plaanitakse telemeditsiini juurdepääsu. Juhataja asetäitja Andrew Nikolaenko huvitus koostööst välismaise ettevõttega, et parandada tervishoiuteenust. Ametnik ütles ka seda, et käesolevast aastast on Kirovogradis hakatud ka kasutama telemeditsiini, eriti perinataalses keskuses. Hiljuti kutsus Ukraina tervishoiuminister meid üles arendama telemeditsiini nii Kiievis kui ka Kirovogradis.

KOKKUVÕTE

Vähi diagnoosimine ja ravi on mitme viimase aastakümne jooksul olnud pidev väljakutse nii arstidele kui ka teadlastele. Kuna enamik vähivorme on kiire kuluga ja agressiivsed, siis jääb diagnoosimine ja prognoosimine tavaliselt haiguse lõppstaadiumisse. Vajadus varajase diagnoosi ja ravi järgi on aina kasvav. Kui haigus avastatakse varajases staadiumis, on võimalik patsiendile määrata adekvaatne ravi ja suurendada sellega tema ellujäämise tõenäosust. Kuna kõik kasvajad on erinevad, siis on hädavajalik tuvastada iga kasvaja olemus, kasutades selleks biomarkereid. Biomarkerite õige mustri tuvastamine ja haiguse varajases staadiumis antikehade arendamine ongi esmane samm vähi ravis. Vähi testimisel olekski läbimurdeks uute verepildil põhinevate analüüside areng. Me kavatseme arendada uusi biomarkeritel põhinevaid teste vähi varajaseks avastamiseks.

MIS ON BIOMARKERID?

USA Riikliku Terviseinstituudi (NIH) kohaselt on biomarker objektiivselt mõõdetud ja hinnatud tunnus, normaalsete bioloogiliste ja patogeensete protsesside indikaator või vastus ravisekkumisele. Biomarkereid leidub kehavedelikes ja kudedes. Nende abil on võimalik kindlaks teha, kas inimesel on risk haigestuda vähki või on haigestumine juba tekkinud. Biomarkerite abil on võimalik avastada vähk enne, kui see organismis levima hakkab ja haigussümptomid välja lööb. Biomarkerid on kasulikud haiguse varajasel diagnoosimisel ja medikamentoosse ravi määramisel. Biomarkereid tuvastatakse eri meetoditega. Meie kavatseme arendada pankrease vähi biomarkereid, tuginedes spektrofotomeetriale.

Vähirakkude mass-spektrofotomeetria (MS) protsess näeb välja järgmine: spektrofotomeetria abil mõõdetakse valitud valkude proteoomi molekulmass; see on parim meetod valkude tuvastamiseks ja kirjeldamiseks. Järgneb biomarkerite identifitseerimine: translatsioonijärgsed modifikatsioonid ja  peptiidide masside sõrmejäljestamine võivad potentsiaalselt aidata identifitseerida ükskõik millised kovalentsed modifikatsioonid, mis muudavad valgu massi. Lõpuks identifitseeritakse kõikide üksikute osade omadused ja kontrollitakse rekombinantsete valkude spektrumist saadud info kvaliteeti kasutades eelkäijate infot ja teisi makromolekule – see on ioon sõrmejäljestamine.

Tavapraktikaks on saanud, et seda kasutatakse proteoomika biomarkerite ja fosfo-proteoomika uue iseloomustuse tegemiseks, vaatamata immunohistokeemia keerukatele varajase avastamise komponentidele.

See tehnoloogia aitab biomarkereid leida ja andmeid rikastada. Valitakse pankrease vähirakud ja antikehad läbivad mass-spektrofotomeetria analüüsi. Immunohistokeemia rakuliinid hoitakse elujõulistena ja kasvatatakse kudede jaoks, kasutatakse ligikaudu 200mg immunohistokeemia valku. Plaanime analüüsida 12-15 katset. Histoloogilise tunnuse üleaktiivsus või aktiivsuse kadu inimese rakuliinis selgub, kui suur valim on läbinud mass-spektrofotomeetria. Märkimisväärselt kõrgendatud tasemega biomarkerid tuvastatakse, et patsientide vere ja/või plasma abil välja töötada test.

VEREPILDIL PÕHINEV UURING PANKREASEVÄHI VARAJASEKS AVASTAMISEKS:

Oleme teinud ettepaneku töötada välja uus uuring (ELISA põhise), mida saaks kasutada varajaseks avastamiseks, prognoosi seadmiseks ja uue terapeutilise ravimi arendamiseks. Uuring kasutab patsiendi vere abil tuvastatud biomarkereid.

ÄRIPLAAN:

Me plaanime hakata tootma diagnostilisi testkomplekte, mis on haiglatele kaubanduses kättesaadavad üle kogu riigi. Komplekti maksumust on veel vara ennustada, sest turu-uuringutele tuginedes võtab ühe biotehnoloogilise toote turule jõudmine aega umbes 3-5 aastat.

UZBEKISTAN

Bravo Pharmaceutical keskendub sellele, et klientidele oleks võimalik pakkuda sobiliku hinnaga kõrgekvaliteedilisi tooteid ning pühendunud klienditeenindust. Bravo Pharmaceuticalsil on multikultuurne, multikeelne ja multirahvuslik tööjõud Indiast ja SRÜ-st. Ettevõtte tegi hiljuti ettepaneku rajada Usbekistani, Navoi vabakaubandustsooni oma esimene 100%-lise osalusega tootmistehas. Kavatseme toota 15 erinevat ravimit ja soovime järk-järgult suurendada tootmismahtu viielt miljonilt tabletilt 10 miljonile tabletile kuus. Tootmine on orienteeritud ekspordile; järgmises faasis ekspordime tooteid kuude erinevasse SRÜ naaberriiki. Fookus on järgmistel tegevusaladel – ajurveeda, taimsed ja allopaatilised ravimid nii inimestele kui ka loomadele,  ravimite toimeained, uute ravimite avastamine, uudsete ravimite välja töötamine, analüütiline uurimistöö, biotehnoloogia, taimsed koekultuurid, biosüntees, geenitehnoloogia, vaktsiinid, antikehad. Oleme sõlminud kokkuleppe Usbekistani valitsusele kuuluva kontserniga “Uzpharmsanoat”, mis investeerib kolme aasta jooksul ettevõtmisse 5,2 miljonit USA dollarit.

Meie Facebooki lehekülg